Wykazy pozwoleń radiowych – teraz po 25. każdego miesiąca

UKE zmieniło termin publikacji wykazu pozwoleń radiowych. Oficjalna informacja:

Uwaga: od lutego 2015 r. wykazy będą aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub – gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy – w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

Dodaj komentarz