(nie)Dostępność LTE 800 w strefie przygranicznej

Strefy przygraniczne to specyficzne tereny do pokrycia. Bliska obecność innego państwa wymusza pewne ograniczenia. Dlaczego jednak to pasmo jest uruchamiane w miejscowości „A”, a w miejscowości „B”, leżącej nieopodal, już nie?

Zacznę od przykładów:

 1. Lipsk (odległość ok. 11 km od granicy) – brak LTE 800  
 2. Dąbrowa Białostocka (odległość ok. 16,5 km od granicy) – dostępne LTE 800
 3. Siekierka (odległość ok. 15,5 km od granicy) – dostępne LTE 800
 4. Sokółka (odległość ok. 14 km od granicy) – brak LTE 800

Widoczna jest zależność, że L800 zostaje uruchomione gdy stacja znajduje się w odległości większej niż 15 km od granicy.

Odpowiedni zapis można także odszukać w dokumentach UKE.

Wykorzystanie pasma 800 MHz zostało dokładnie opisane w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Zawarty jest tam punkt mówiący o regulacjach międzynarodowych z Białorusią:

Kryteria techniczne i zasady wykorzystania zakresu częstotliwości 790-862 MHz przez systemy
ziemskie uzgodnione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Państwowy Departament Nadzoru Łączności Ministerstwa Telekomunikacji i Informatyzacji
Republiki Białoruskiej, Mińsk, październik 2011 r.,

W dalszych dokumentach UKE (konkretnie tej decyzji) można odnaleźć następujący zapis:

– stacje bazowe służby ruchomej są zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 15 km od granicy – promień obszaru obsługi dla stacji bazowej nie może obejmować obszarów położonych w odległości mniejszej niż 7 km od granicy

Absurdem jest jednak to, że pasmo 800 MHz posiada wymogi pokryciowe i dotyczą one również strefy przygranicznej! O bloku D pisałem w tym wpisie. Niemożliwym jest, by bez ustaleń z Białorusią uzyskać w punktach pomiarowych wymagany sygnał.

Jak widać, deficyt LTE 800 nie jest zależny od operatorów telefonii komórkowej, a od ustaleń międzynarodowych. Jest to podobna sytuacja, jak z męczonym do bólu UMTS 900 (Play i Plus mogą nadawać, gdyż jest to inny zakres częstotliwości niepokrywający się z sieciami białoruskimi). Do czasu, aż ustalenia nie zostaną zmienione jedynym ratunkiem będzie LTE 1800. Plus uruchomił w Lipsku tą częstotliwość, a NetWorkS! ma ją dopiero w planach.

4 Replies to “(nie)Dostępność LTE 800 w strefie przygranicznej”

 1. Jest więcej ograniczeń dotyczących używania pasma 800 w strefie przygranicznej. Całe porozumienie między Polską i Białorusią dostępne jest na stronie UKE: https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=14136. Oprócz informacji o lokalizacji stacji co najmniej 15 km od granicy: „The Republic of Poland may use frequency band 790-821 MHz without coordination with the Republic of Belarus if the following conditions are met:
  – if the base stations of land mobile service are located at a distance from the border not less than 15 km” jest jeszcze jedna ważna informacja dotycząca naszej okolicy: „deployment density of base stations operating simultaneously in the common frequency band of land mobile service shall not exceed 1 base station per 100 km2 in area of 15-30 km from the border and 50 base stations per 100 km2 in area of 30-60 km from the border” co oznacza, że w pasie 15-30 km od granicy może być tylko jedna stacja danego operatora oferująca LTE800 na 100km2

 2. Jest więcej ograniczeń dotyczących używania pasma 800 w strefie przygranicznej. Całe porozumienie między Polską i Białorusią dostępne jest na stronie UKE: https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=14136. Oprócz tego o czym napisałeś: “The Republic of Poland may use frequency band 790-821 MHz without coordination with the Republic of Belarus if the following conditions are met:- if the base stations of land mobile service are located at a distance from the border not less than 15 km“ jest jeszcze jedna ważna informacja dotycząca używania tego pasma w naszej okolicy: „deployment density of base stations operating simultaneously in the common frequency band of land mobile service shall not exceed 1 base station per 100 km2 in area of 15-30 km from the border and 50 base stations per 100 km2 in area of 30-60 km from the border”. Oznacza to, że w pasie między 15 a 30km od granicy może być tylko jedna stacja danego operatora obsługująca LTE800 na 100 km2.

  1. Serdeczne dzięki za uzupełnienie 🙂 . Wniosek jest prosty – ograniczeń jest wiele i póki nie zmienią się regulacje, to zasięg będzie na podobnym do dzisiejszego poziomie.

 3. […] znajdować się niemal idealnie 15 km od naszej wschodniej granicy. W tym miejscu odsyłam do tego wpisu, gdzie dokładnie opisałem „o co chodzi”. Chodzi tu o LTE 800, które nie może być […]

Dodaj komentarz