Wyniki aukcji na częstotliwość 800 MHz i 2600 MHz

Wyniki aukcji częstotliwości wyglądają następująco:

 

800 MHz:

Orange – 2 bloki

T-Mobile – 1 blok

Play – 1 blok

NetNet (spółka związana z Polkometelem) – 1 blok

 

2600 MHz:

Orange – 3 bloki

T-Mobile – 3 bloki

Play – 4 bloki

Plus – 4 bloki

Dodaj komentarz